Pravopis u internet marketingu Na internetu često možemo videti greške u pravopisu. Neke greške su ipak namerne. U internet marketingu često se namerno zanemaruje pravopis radi boljeg efekta