Kako biste postigli što bolju poziciju na internetu, pomoć vam mogu pružiti i tekstovi koji su SEO „friendly“. Ako bi određeni tekst na vašem ili nekom drugom web