Internet Marketing

Internet Marketing je aktivnost koja se preduzima u cilju promocije proizvoda ili usluga na internetu. Internet kampanje bilo da se radi o promociji brenda, proizvoda ili usluga započinjemo procesom istraživanja i kreiranja strategije Internet nastupa. Strategija treba da bude kreirana u odnosu na željene ciljeve koje smo odredili pre početka kampanje. Za samu internet kampanju nije potrebno da imate sajt ali je veoma preporučljivo. Na primer možemo vršiti promociju proizvoda putem emaila bez kreiranja web stranice ali email kampanja bi bila mnogo uspešnija sa relevantnom „landing“ web stranicom. Dobra strategija internet marketing nastupa može dati vrhunske rezultate koji u odnosu na utrošeni budžet i znatno uspešnija od klasičnih vidova marketinga.

internet-marketing

Internet Marketing možemo podeliti na : Affiliate Marketing (Partnerski Marketing), Display Advertising (Reklamiranje tekstualnim, video oglasima i banerima), Email Marketing, Inbound Marketing, Search Engine Marketing, SEO optimizacija i Social Media Marketing.

Kao što možete zaključiti polje internet marketinga je ogromno sa razlogom jer i sama publika koja se može dositći prevazilazi ostale offline marketing metode. Sam nastup na internetu bez internet marketinga je osudjen na prospast. Nije dovoljno da imate najbolju i najlepšu web prezentaciju ako niko nije upoznat sa njom kao i da ne postoji.

online-marketing

Online marketing ima još jednu veliku prednost u odnosu na ostale vidove reklamiranja i promocije a to je jasno i precizno merenje uspešnosti svake kampanje. Sve kampanje mogu biti povezane sa nalozima sa analitiku kao što je google analytics ili drugim alatima za merenje statistike.

Za više detalja i eventualno angažovanje našeg tima možete nas kontaktirati na www.balkanland.net