Kako web prodavnica treba da izgleda? Pokretanje posla preko interneta zahteva ozbiljan rad i pristup, kao što se radi kod pokretanje bilo kog drugog posla. Takođe je potrebno